Per Hermann fra Tynset og kollega Håvard fra Lesja tok initiativ til felles skogseminar for norddøler

SKOGSEMINAR: Glommen Mjøsen Skog arrangerer skogseminar for norddøler i slutten av november. Per Hermann Køhn Hansæl (innfelt) er områdeleder for skogeierne i Nord-Østerdalen.

SKOGSEMINAR: Glommen Mjøsen Skog arrangerer skogseminar for norddøler i slutten av november. Per Hermann Køhn Hansæl (innfelt) er områdeleder for skogeierne i Nord-Østerdalen. Foto:

Skogeierforeningene Glommen og Mjøsen fusjonerte i sommer. Nå møtes skogeiere fra Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen til fagsamling i Alvdal.

DEL

Skogeierne nord i begge dalfører er opptatt av å støtte opp under lokal foredling av tømmerstokken og ressursene i fjellskogen. Dette resulterer nå i en fagsamling i Alvdal onsdag 27. november. De to områdelederne Per Hermann K. Hansæl fra Tynset og Håvard Syse fra Lesja har tatt initiativet.

I en pressemelding forteller Glommen Mjøsen Skog at skogeierne skal på bedriftsbesøk, og dessuten delta på et miniseminar på Aukrustsenteret med faginnlegg om ressursene i fjellskogen.

– For oss i Nord-Østerdalen er det vesentlig at vi kan få utnyttet hele tømmerstokken best mulig, og vi setter stor pris på å få vise fram flere bærekraftige og framtidsrettede industribedrifter i området, kommenterer Hansæl.

Ivar Stuve som er organisasjonssjef i Glommen Mjøsen Skog forteller at det er nær 40 påmeldte fra de to dalførene. Om flere vil være med, må de melde seg innen mandag 18. november.

– Vi legger opp til en innholdsrik fagdag med gode samtaler rundt vårt felles råstoff i skogen, sier Ivar Stuve i pressemeldingen.

Nordgudbrandsdølene kommer med buss som starter i Vågå og kjører om Folldal. Deltakerne skal besøke Alvdal Skurlag, Østerdal Tre og Materialbanken i Vingelen.

På fagseminaret skal Ingar Brennodden og Erling Birger Semmingsen snakke om tømmeromsetning, spesialvirke og lokal avsetning. Geir Korsvold tar for seg fjellbjørka, mens Per Hermann K. Hansæl snakker om skog og beitekonsekvenser.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken