Avis i Skolen startet i 1971. Formålet er å bidra til at barn og unge blir aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt. Fokus er å stimulere elevenes leserferdigheter og interesse for samfunnsspørsmål.

I opplegget er en konkurranse som heter Vis Med Avis. Målgruppen er 7. klassetrinn, og konkurransen foregår i to innledende runder samt finale.

I vinter har 60 klasser fra Sør-Trøndelag deltatt i de innledende rundene. Åtte klasser fra åtte skoler deltok i finalen som ble avholdt tirsdag denne uka.

I finalen skulle elevene svare på i alt 30 spørsmål fra åtte ulike lokalaviser samt noen innenriks- og utenriks spørsmål. Hov skole endte til slutt på en hederlig 6. plass når finaleresultatene var talt opp. Elevene ved Hov skole oppnådde 19,6 poeng i finalen, mens vinneren, Åsvang skole oppnådde 27.9 poeng.

Inge Morten Smedås