Med ambisjoner for Røros videregående

Røros videregående skole. Arkivfoto

Røros videregående skole. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meningsretten Når Røros Høyres ordførerkandidat Rob Vederhuis gikk offensivt ut og foreslo at Røros burde søke om å få en landslinje i realfag er det en fremoverlent holdning vi har stor sans for. Trøndelag Høyre har for øvrig også programfestet at vi ønsker en egen linje for tradisjonshåndverk som gjerne kan etableres ved Røros videregående skole.

De videregående skolene i Trøndelag står overfor ulike utfordringer. Profilskoler kan være svaret på mange av dem. Men Arbeiderpartiet sier ofte nei til en nødvendig spissing og tilpasning til lokale behov som vil styrke distriktsskolene.

Mens elevtallet øker i Trondheim går det ned de fleste steder utenfor storbyen. Noe spesialisering på fag hvor skolen har et godt fagmiljø og hvor nærings- og arbeidslivet i kommunen trenger kompetent arbeidskraft vil være rene kinderegget:

· Skolen blir attraktiv for elever både i og utenfor kommunen.

· Næringslivet får den arbeidskraften man trenger for å vokse og utvikle seg.

· Man får motiverte elever som gjennomfører skolen. Frafallet blir redusert.

Det høye frafallet i den videregående skolen har mange årsaker. En satsing på profilskoler løser ikke alle problemer, men det er liten tvil om at skoler med sterke fagmiljø og med gode muligheter for jobb i etterkant vil bidra positivt. På samme måte vil muligheten til selv å velge hvilken skole man vil gå på styrke motivasjonen.

Øvrige tiltak som er viktig for yrkesfagene er blant annet hospiteringsordninger for lærere og fagfolk i bransjen, bedre tilgang på oppdatert utstyr og en vekslingsmodell som sørger for at elevene raskere kommer ut i arbeidslivet.

Et gammel konservativ ide er at du må forandre for å bevare. Hvis vi ønsker å beholde sterke videregående skoler over hele fylket som utdanner motiverte elever med en kompetanse som arbeidslivet trenger må vi forandre måten vi driver disse skolene på. I Høyre har vi tro på at profilskoler er veien å gå. Røros har sterke fagmiljøer på flere områder som bør kunne avspeiles i fagtilbudet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken