Roser tilbudet om spisset toppidrett, og konkluderer med at det må legges ned

Prosjektleder for etableringen av Innlandet fylkeskommune og påtroppende fylkesrådmann, Tron Bamrud, har sett på tilbudet om spisset toppidrett ved blant annet Nord-Østerdal videregående skole. Innstillingen fra prosjektlederen er at dette tilbudet bør legges ned. Nå reagerer Regionrådet og Tynsets ordfører.