Midt-Østerdal videregående skole på Koppang blir nedlagt

På grunn av for få elever blir Midt-Østerdal videregående skole på Koppang nedlagt fra og med neste skoleår. Avdelingen på Nordstumoen opprettholdes, men legges inn under Storsteigen videregående skole.