I en bekymringsmelding forteller FAU Tolga skole om foreldre som er urolige for miljøet i flere klasser ved skola

FAU Tolga skole ber om nok penger til å sørge for et lærerikt, varmt og inkluderende miljø.