Sanner (H) på skolebenken på Røros: Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker

Da statsråd Jan Tore Sanner besøkte Røros videregående fikk han både en leksjon om nærskolen i praksis og om legemer i fritt fall. Sjøl ønsker han fritt skolevalg.