Vi har spurt Sverre og andre 10. trinnselever hvilken skole de har søkt på og hvorfor?

Av

Birgit Riddervold ved Røros skole hjelper ungdommene på veien til å velge videre.