Skoleskyss for halv maskin: – Skyver ansvar over på foreldre i grisgrendte strøk

Ordførerne i Nord-Østerdalen ber om at det tas grep slik at kapasiteten på skoleskyss økes betraktelig og at barna fraktes til og fra skolen på en trygg måte. De mener også det er feil at kommunene skal betale for en transportberedskap som ikke har vært der.