Skoleskyssen: – Alle skal komme seg på skolen! Regningen tar vi hånd om etterpå

Politikerne har bedt Innlandstrafikk bruke mer penger på å sikre skoleskyssen.