Skulpturen ble gitt til Bergstadens befolkning, nå kan den bli din