Slik er rovdyrstatusen i regionen like før tusen-vis småfe og storfe skal ut for å benytte seg av utmarksbeitet

Samtlige av våre fire store rovdyr er nå observert og dokumentert midt i matfatet til regionens småfe og storfe.