Slik gikk det da Noah klaget på skadefelling av en ulv i Tynset

Miljødirektoratet støtter Fylkesmannens vurderinger rundt fellingen av en ulv i Tynset 14. mai.