Slik har Elgå-ulven vandret

GENETISK VIKTIG: Hannulven som ble bedøvd fra helikopter ved Femunden veide 42 kilo.

GENETISK VIKTIG: Hannulven som ble bedøvd fra helikopter ved Femunden veide 42 kilo. Foto:

Miljødirektoratet letter på lokket og forteller om Elgå-ulvens vandringer.

DEL

Det faktum at den genetisk viktige, finsk russiske innvandrerulven er tilbake i den delen av Hedmark som den ble flyttet fra i november, fikk ordførerne i Rendalen og Engerdal til å fyre nokså kjapt denne uka, da det ble klart at lisensfellingsområdet for ulv utenfor ulvesonen innskrenkes for å unngå felling av ulven. De mener det er brukt nok ressurser på ulven, og sier de ikke kan ha den i sine kommuner, der det både er beitedyr og rein å ta hensyn til.

Ordførerne etterlyste også informasjon om ulvens bevegelser.

Genetisk viktig ulv er tilbake: Ordførerne Linda og Line krever felling, og etterlyser informasjon

I et nyhetsbrev redegjør Miljødirektoratet nå for vandringene til ulven, som har fått nummer V862 i Miljødirektoratets Rovbase, og som er betegnet som viktig å bevare fordi den er av finsk-russisk avstamning, og dermed kan tilføre gener som den sør-skandinaviske ulvestammen trenger. Stammen er sterkt innavlet.

Rendalen og Engerdal

– Ulven som ble flyttet, er tilbake nær Engerdal. Ulven krysset kommunegrensa til Engerdal før den returnerte til Rendalen kommune. Det er fortsatt noen mil unna reinbeiteområdene, som den ble flyttet fra i fjor. Reineierne er varslet og holdes orientert av Fylkesmannen i Innlandet. Støtte til økt tilsyn med reinflokkene er et tiltak som vurderes, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i nyhetsbrevet fra Miljødirektoratet.

Der står det også at ulven siden den ble flyttet fra Engerdal til Kongsvinger 14. november i fjor, har vandret rundt i Norge og Sverige.

Lisensjakt stoppet i Engerdal og deler av Rendalen: – Nødverge vil bli utløst og ulven felt om den kommer inn i flokken vår

I Trysil før jul

– Rett før jul vandret den nord til Trysil, men vendte mot sørøst og inn i Sverige. Den vendte tilbake til Norge i Elverum-traktene og vandret mot vest før den snudde mot nord, heter det videre.

Miljødirektoratet skriver at selv om ulven er tilbake nær Engerdal, vurderer de det slik at den ikke har slått seg til ro der. Det vises til at unge hannulver sjelden slår seg til ro i et område uten å ha funnet en make.

– De siste to månedene har ikke ulven oppholdt seg mer enn noen dager på samme sted. På denne tida av året leter unge hannulver normalt etter en make. Vi utelukker ikke at ulven kan vandre videre, og vil avvente situasjonen før vi vurderer eventuelle tiltak, fortsetter Vangen.

Miljødirektoratet kan følge ulvens bevegelser ved hjelp av en GPS-sender som ulven har fått montert på seg.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken