Slik kan bygda samles og det unge paret bli en del av innbyggerne i Holtålen kommune

Fylkesmannen i Trøndelag mener flytting av kommunegrensa i grenda Veret er en mindre justering og har kommet med forslag til hvordan det kan gjøres.