Slik kan rv. 3 i Lonåsen bli: Veg på vestsida og bru lenger ned

Men ordføreren sier det må mer penger til.