Slik skal skoleelevene som har krav på skoleskyss forholde seg

Etter masse restriksjoner på slutten av forrige skoleår, er det nå klart hvordan skolebussene skal kjøre kommende skoleår.