Slik vil skytterlaget bygge. Kommunens usikre økonomi gjør at søknaden om penger settes på vent

Usikker økonomi gjør at Alvdal kommune utsetter behandling av søknader fra idrettslag og skytterlag.