Gå til sidens hovedinnhold

Slipp uten effekt

Tiltaksvurdering skal være klart til jul

Artikkelen er over 6 år gammel

Olivin-slippet over Folla var lite relevante for rensing av elva. Nå skal Norges geotekniske institutt legge fram ei tiltaksvurdering til jul.

Direktoratet for Mineralforvaltning var invitert til formannskapet torsdag, og Norges Geotekniske Institutt var med fordi de er innleid for å lage ei tiltaksvurdering.

Marianne Kvernås fra NGI oppsummerte en del av undersøkelsene som er gjort den siste tida. I fjor ble det droppet olivin på deler av den mest utsatte strekninga. Konklusjonen er at forurensingsproblemene knytter seg til de løpende utslippene fra gruveområdene og ned i elva, i liten fra fra de massene som ligger i elva.

– Selve droppet har en verdi for oss, men for forurensingssaken i Folldal, er det av liten betydning, sier Siw-Christin Taftø i Direktoratet for Mineralforvaltning.

En annen faktor som nå har kommet inn er vurderingen av hva som er akseptabelt nivå for kobber. Hittil har grensa vært 10 mikrogram per liter. Denne grensa er ikke lenger så bastant.

Taftø understreker at det egentlig ikke handler om et tall, men hva som aksepteres for å holde liv i elva.

Skuffet Ståle Støen

Varaordfører Ståle Støen (SV) minnet om at det nå er gått 12 år siden det første pålegget kom og det er gått fem år siden tidsfristen gikk ut.

– Jeg er litt urolig. Jeg oppfattet at dette skulle være en helhetlig plan for tiltak, mens det nå synes å bli bakgrunnsmateriale for videre tiltak.

Arbeiderpartiets Stian Tørhaug syntes prosessen nå var bedre kvalitetssikret.

– Rapport, ja, men hva med veien videre?

Må være trygg

Taftø antydet et halv til et års behandlingstid i de statlige etatene før det kommer eventuelle konkrete pålegg som utløser handling. Så er det en budsjettsak. – Vi må være trygge på at arbeidet. Konsulenten må også ha tid for å gi gode råd. Vi har nå en god framdrift. Disse vurderingene skal legges fram for Nærings- og fiskeridepartementet. Vi mister kontrollen på prosjektet, og da er det viktig at kommunen engasjerer seg og dytter på direktoratet og departementet, sa Taftø.

Hun mener det er litt mer enn bakgrunnsmateriale, slik Ståle Støen vurderer det.

– Vi redegjør og anbefaler tiltak. Så er det opp til Miljødirektoratet å ta stilling til forslagene våre.

Erland Vingelsgård

Kommentarer til denne saken