Snart flytter Theodor (26) til Finland for å begynne på en master, men i sommer driver han butikken Ny Giv på Røros

Butikken er i ferd med å utvikle et helt nytt konsept.