SNO skal felle villrein med GPS-halsbånd som ikke fungerer

VILLREIN: Villrein på snø.

VILLREIN: Villrein på snø. Foto:

Fellingen pågår i perioden 10. februar til 1. april 2020.

DEL

Miljødirektoratet har fattet beslutningen, etter at Nina (Norsk institutt for naturforskning) søkte om tillatelse til å felle inntil fem villrein som går med GPS-sendere som ikke fungerer, i Snøhetta og Knutshø villreinområder. Senderne skal samles inn.

Flere villrein i disse to områdene har over tid blitt merket med halsbånd som har GPS-sendere, som del av pågående forskningsprosjekter. De fleste senderne er allerede samlet inn, går det fram av vedtaket.

– Sist høst ble det ikke felt flere dyr med GPS-sendere, men det er observert minst ett dyr med GPS-halsbånd i Knutshø og ett i Snøhetta. Nina ønsker å felle villrein som går med sendere som ikke fungerer for å kunne ivareta senderne og datene, heter det i beslutningen.

Norsk villreinsenter søker samtidig om å få ta over ei reinsimle til utstopping.

Miljødirektoratet har konkludert med at det er viktig at data fra dyr som merkes blir tatt vare på og i størst mulig grad brukt.

– Dette er relevant både for forvaltningen og forskningen, men også for å redusere behovet for merking av ytterligere dyr over tid, skriver direktoratet.

Ofte samles senderne inn når dyrene felles under jakt, eller når de av andre årsaker blir avlivet. Reinen som går igjen med sendere nå, ble ikke felt under høstens jakt, og direktoratet mener det vil være vanskelig å sikre at akkurat disse dyrene blir felt under neste jakt.

Dagens sendere har for øvrig en funksjon som gjør at senderne faller av uten håndtering av dyret. Enkelte sendere har imidlertid ikke denne drop off-funksjonen, og da må man i fysisk kontakt med dyret.

De fem reinene som ønskes felt nå, mener Miljødirektoratet det er best at Statens naturoppsyn (SNO) avliver. Uttaket regnes som en del av SNOs oppgaver, og derfor er det tillatt med motorisert ferdsel.

Fellingen må gjennomføres med så lite forstyrrelser på villreinflokken som mulig, i perioden 10. februar til 1. april. Skrantesjuke-prøver skal tas av alle felte villrein. Dyr som avlives ut over det ene dyret som villreinsenteret vil stoppe ut, tilfaller kommunen hvor dyret felles.

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø er orientert om vedtaket, og det samme er Snøhetta villreinutvalg, Knutshø villreinutvalg og kommunene Alvdal, Dovre, Folldal, Lesja, Molde, Rauma, Rennebu, Sunndal og Tynset.

Artikkeltags