Evalueringen av Gauldalsløypa er i gang: Felles løypetrasé har ikke fungert

– Erfaringer fra sameksistens mellom skiløypa og skuterløypa tilsier at slik sameksistens er uheldig og uønsket.