Vedtaket om Gauldalsløypa er ugyldig, Holtålen kommune tilbake til start

Holtålen kommunestyres vedtak om forskrifter for Gauldalsløypa er kjent ugyldig av Fylkesmannen i Trøndelag. Flere klager på vedtaket er tatt til følge. Holtålen kommune får saken i retur og må behandle den på nytt.