Om Ålen fjellstyre skal si ja til videreføring av Gauldalsløya: - Skill ski og snøskuter

Traseen for skiløype og skuterløype bør skilles, løypa må følge forskriften og godkjent trasébredde må markeres i terrenget.