Holtålen snøscooterklubb og spørreundersøkelse

Av
DEL

MeningerI Arbeidets Rett 19.juli omtales en spørreundersøkelse som snøscooterklubben har sendt til toppkandidatene i partiene som stiller liste ved kommunestyrevalget i Holtålen.

Naturvernforbundet, som er engasjert i debatten om bl.a. Gauldalsløypa, er interessert i å se nærmere på spørreundersøkelsen. Svarene fra politikerne vil kunne få stor betydning for den videre snøscooterdebatten i Holtålen og har følgelig offentlig interesse. Da er det også så viktig at spørreundersøkelsen, og premissene som leggs til grunn, er utformet på en nøytral måte uten ledende spørsmål.

Omtalen i Arbeidets Rett tyder på at det kan stilles spørsmål ved utformingen av spørreundersøkelsen og om den fyller krav som bør stilles til slike undersøkelser.

Naturvernforbundet ønsket derfor å se nærmere på undersøkelsen og ba om å få den tilsendt.

Det har ikke snøscooterklubben vært villig til å gjøre bl.a. med den begrunnelse at de ikke har tillit til at ” Naturvernforbundet fremmer denne typen saker på en korrekt måte” og ikke anser forbundet ”som en del av lokalvalget”.

Vi henvendte oss deretter til flere politikere for å en kopi av spørreundersøkelsen, men heller ikke de er villig til å sende den til oss.

Det er visst ikke noe i veien med sjøljustisen i samarbeidet mellom snøscooterklubben og politikerne i Holtålen.

Det er tydelig at snøscooterklubben ikke ønsker noen innblanding som kan nyansere spørreundersøkelsen, og vi undres på hvorfor de er så redd for innsyn.

Snøscooterklubben forslår i stedet et møte på senhøsten, men saken nå dreier seg om spørreundersøkelsen.


Artikkeltags