Lovendringen er klar

Snøscooter. Arkivfoto

Snøscooter. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Stortingets Energi- og miljøkomite avga denne uka innstillingen om motorferdsel i utmark.

Som følge av lovendringene i innstillingen vil kommunene få anledning til etablering og forvaltning av løyper for snøscooter.

Lovendringen inneholder de viktigste rammene for slike løyper og kommunenes prosess; hvor løypene kan legges, hvilke hensyn kommunene skal ta når løypene anlegges og hvilke utrednings- og kartleggingskrav som gjelder.

Greni er lettet og glad

- Jeg er glad og lettet over at vi endelig får en avklaring om ny scooterlov, som gir mer lokal forvaltning av motorferdsel i utmark. Dette blir nå opp til kommunene å avgjøre om de ønsker å etablere løyper, og det mener jeg at vil bli en god løsning, sier Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

 Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. De skal heller ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep.  Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om våren etter 5. mai. I områder med kalving av tamrein er denne datoen satt til 25. april.

- Ikke snakk om frislipp

-  Det er lagt til grunn strenge nasjonale retningslinjer for hvilken praksis kommunene skal følge ved etablering av scooterløyper. Det er ikke grunnlag for å hevde at Stortinget med dette gir noe frislipp, som det har blitt sagt fra enkelte, fortsetter Greni.

 Kommunene blir pålagt en grundig saksbehandling, hvor hensynet til friluftsliv, naturmangfold, reindrift, bolig- og hytteområder skal veie tungt, går det fram av pressemeldingen fra Senterpartiet.

- Det er viktig for Senterpartiet at denne prosessen gir alle berørte parter anledning til å bli hørt, og at grunneieren må gi sitt samtykke til at det blir anlagt løype over eiendommen. Lovendringen gir i seg selv ikke en liberalisering av muligheten til å kjøre snøscooter, uttaler partiet.

Kommunene kan etter denne lovendringen gi tillatelse til å bruke scooter  i forbindelse med utmarksnæring, til transport av personer, materiell og utstyr. De som driver med utleiehytter,  og annen turist- og reiselivsnæring vil være omfattet av dette.

Les også: Flere sier ja enn nei til fritidskjøring med snøscooter

Utreder scooter- konsekvensene  - Skuterløyper er et unødvendig inngrep i naturen

Skuterdresser i flertall 

Artikkeltags