- De nye snøscooterløypene brukes av familier og lovlydige førere

Artikkelen er over 2 år gammel

Både politi og SNO melder om svært gode erfaringer ved de nye snøscooterløypene som er etablert i Norge.

DEL

- Svært få regelbrudd, lyder rapportene, i følge en pressemelding sendt av Snøscooterklubbenes Fellesråd og Snøscooterimportørenes Forening ved Morten Broks.

De meddeler også at en betydelig andel familiefolk benytter seg av løypene. Etter at Stortinget i 2015 åpnet for at kommuner kan lage snøscooterløyper, er det etablert løyper blant annet ved Hemnes, Røyrvik, Lierne, Grane, Grong, Namsskogan, Åsnes, Rendalen og Tydal.

I Trysil åpnes det løype kommende sesong, og det arbeides for løyper blant annet i Troms, Telemark og Agder-fylkene.

Ingen klager eller anmeldelser

Etter to sesonger med løyper har myndighetene noe erfaring med bruken av disse. Tilbakemeldingene fra både politiet og SNO – som i stor grad driver med oppsyn og kontroll i løypene – er utelukkende positive. De melder om positive erfaringer og svært lite ulovlig kjøring. Det er omtrent ikke observert spor utenfor løypene.

Ingen kjøring utenfor løypene

I Åsnes i Hedmark er det SNO som har størst erfaring med bruken av de nye løypene.

Erik Ydse, seniorrådgiver tilsyn i SNO, forteller at de til sammen kontrollerte 129 scootere sesongen 2015/16 og 2016/17.

- Vi har ikke funnet et eneste regelbrudd. Alle hadde hjelm, kjørte med riktig førerkort og det er ikke observert kjøring utenfor løypene, sier han.

- Under et evalueringsmøte med klubben og kommunen kunne vi konkludere med at det så langt har gått usedvanlig bra med de nye løypene, slår Erik Ydse fra SNO fast.

Ikke registrert uvettig kjøring

Også i løypene i Røyrvik, Grong og Namsskogan i Nord-Trøndelag er det svært gode erfaringer fra myndighetenes side.

- Under utførte kontroller har vi ikke registrert spor langt utenfor løypene eller uvettig kjøring. Det er heller ikke kommet inn klager fra folk som bor i området ved løypene. Mitt inntrykk er at det eksiterer en selvjustis blant de som bruker løypene, og at brukerne selv tar tak dersom de mistenker at det er fare for at ting kan skli ut, sier lensmann Birger Håpnes.

- Inntrykket er at det er familiefolk som bruker løypene. Vi har heller ikke noe inntrykk av fartsglade scooterførere som herjer i eller utenfor løypene, sier lensmannen.

Heller ikke lensmennene i Hemnes, Tydal og Rendalen har registrert noen lovbrudd eller mottatt klager etter at de nye løypene ble tatt i bruk sist vinter.

Klubbenes arbeid viktig

En annen av de med god erfaring er politiførstebetjent Joar Kløvjan ved lensmannskontoret i Lierne i Nord-Trøndelag.

- Det har ikke kommet inn anmeldelser eller klager etter at de nye løypene ble tatt i bruk i 2016. Vi har vært på befaringstur i løypa sammen med kommunen. Den lokale snøscooterklubben har gjort en kjempejobb med merking og rydding av løyper, sier politiførstebetjenten.

Artikkeltags