Brekken og omegn bygdeutvikling har søkt om tilskudd på 50.000 kroner fra det såkalte Aursundfondet til et prosjekt som skal få stier og gamle ferdselsveier fram i lyset igjen.

– Landskap som tidligere ble beitet gror igjen, mange stier og ferdselsveier blir mindre brukt. Det fører til at stiene og veiene holder på å forsvinne, og med dem viktig lokal kulturkunnskap. Stier og ferdselsveier er viktige kulturminner som forteller mye om bruken av området og hvordan mennesker beveget seg i området i ulike tider av året, heter det i søknaden.

Pengesøknaden gjelder midler til å dekke reelle utgifter i arbeidet med ryddingen.

– Mye av det praktiske ryddearbeidet vil bli gjort på dugnad og er vanskelig å tallfeste, heter det.

De har imidlertid beregnet at det vil koste 20.000 kroner til teknisk utstyr, drivstoff og vedlikehold, 15.000 kroner er beregnet å bruke til digital tilrettelegging og 15.000 kroner er beregnet til godtgjørelse.

– For videre drift og vedlikehold tenkes et årlig vedlikehold ved at personer går stiene og foretar rydding. Så er stiene og veiene tenkt synliggjort digitalt på en turportal, skriver Brekken og omegn bygdeutvikling.

Det planlegges start når snøen forsvinner. Først vil man kartlegge tidligere arbeid som er gjort, samt kartlegge stier og ferdselsveier i området Brekken gamle kommune i samråd med grunneiere og personer med lokalkunnskap. Så skal en vurderemerkesystem fysisk og digitalt, undersøke hvilen stand stiene og veiene er i og velge ut ulike stier og veier. Videre skal det kartlegges hva som trengs av redskap for å rydde, og om det trengs bru eller klopp.