Søker om å videreføre testkjøring av vinterprodukter for fem år fremover

Grunneiere har gitt godkjennelse til testkjøring.