Søker støtte for å benytte et usynlig gjerde på utmarksbeite for geitene