«Keramiske råmaterialer består av jordskorpens naturlige mineraler. Det er fortryllende at skabe brugsgenstande af den jorden vi går på, og det vand vi drikker».

Det skriver Wathne i søknaden om en kommunal støtte på 50.000 kroner til prosjektet. Dokumentarfilmen har fått arbeidstittelen «Glasurens magiske og gådefulle liv». Her blir vi med Wathne og geolog Knut Wolden for å samle inn materialer, blant annet fra Storwartz, Kvitsanda og Christianus Sextus. Videre følger filmen Wathne i arbeidet i verkstedet der de innsamlede materialene bearbeides med hjemmelagd verktøy og tradisjonelle keramiske håndverksteknikker.

– Filmen vil koble mitt virke, håndverket og tradisjonene direkte til en fortelling om verdensarven Røros og den historiske gruvedrifta, skriver hun søknaden.

Midlene hun søker om fra kommunen skal brukes til musikken som skal brukes i filmen.

– Folkemusiker Olav Luksengård Mjelva har tatt imot utfordringen om å komponere og produsere musikk til dokumentarfilmen, skriver hun.

Prosjektet har fått støtte fra kulturrådet og Norsk håndverksinstitutt.