Søker til flere av regionens kommuner om støtte til gokartbane

Vil fange opp de som mangler fritidsaktivitet i regionen.