Én mann og åtte kvinner har søkt på vikarstilling ved Hov skole