Foreslår å bruke 300.000 kroner til solceller på taket i Alvdal kommune

Alvdal Høyre foreslår å sette av 300.000 kroner til anskaffelse av solceller på et egnet kommunalt bygg i Alvdal.