– Solnøkkelgården betyr veldig mye for oss. Det blir både vemodig og spennende å flytte herfra

Familien Lundquist Langen har bodd i Solnøkkelgården i sju år. De følte seg hjemme blant laftet tømmer og tjærelukt fra første sekund. Nå er de på flyttefot.