- Publikum blir invitert inn i nasjonalparken. De blir plassert i et naturlig amfi ved ei freda dyregrav. Sansene settes i høyspenn når trommene bryter stillheten, innleder Torbjørn Eggen, og med det er nysgjerrigheten vekket.

Han, som for mange antagelig er mer kjent som tidligere kulturminneforvalter i Røros, er glad i Os og Dalbusjøen, og nå har sivilarkitekten, kulturminneforvalteren og billedkunstneren Torbjørn Eggen ansvaret for litt av et kunstprosjekt. Sammen med de eminente musikerne Tollef Østvang, opprinnelige osing og Hans Hulbækmo fra Tolga, samt gartner og blomsterdekoratør Frida Buseth Eggen, inviterer han til trommekonsert, mikroteater og utstilling av tegninger. 

- Dere har kalt det "Spor i verna landskap". Fortell mer!

- Prosjektet vil fokusere på en dramatisering av en freda fangstgrav. Med terrengmodellering, lydbilder og tegninger, håper vi å få fram både en sterk opplevelse og en forståelse for fangstgrava som et dødbringende våpen. Det vil bli beskrevet ulike gjøremål som lå forut for selve jakthandlingen. Det er mulig å forstå,  og å reflektere over hvordan bytte, reinen, ble drept, partert og tilberedt som ressurs til mat, skinn, bein og gevir. Vi inviterer alle til ”tverrfaglig undring” i et magisk landskap, sier Torbjørn Eggen.

Dehar fått støtte fra Norsk Kulturråd som et tverrfaglig kunstprosjekt i 2017.

- Kunnskap tilegner vi oss på ulike vis, det er mye vi vet som strengt tatt ikke påvirker oss, det er mye vi forstår uten at vi tar hensyn til det. Skal ny kunnskap få oss engasjert og påvirke adferden vår, må vi ha hjelp til å trenge inn bak følelsene. Det er her kunstprosjektet kommer inn, det kan hjelpe kulturminnene å komme til ordet, sier Eggen.

- Og hvor foregår dette?

- Vi ønsker velkommen til  Dalbusjøsetra lørdag 26. August fra klokka 12. Der er det også bevertning. For å komme dit kjører du til Falken seter i Dalsbygda og parkerer. Derfra går det en kjerrevei til Dalbusjøsetra, og veien er merket for anledningen. Det er 45-60 minutters gange fra Falken.

Eggen deler gjerne kunnskap om Dalbusjø-landskapet slik som det framtrer i dag:

- Landskapet er formet av innlandsisen, nedsmeltingen og revegetasjonen etter siste istid. Dalbusjøhøgda og Buhogna stakk opp som nunataker over isen. Bjørkeskogen rundt sjøen er en siste skog-rest inne på snaufjellet. (Gauldalsvidda). Naturminnene er markerte og mange, i form av spylerenner, eskere, morener, flyttblokker og den flate dalbunnen med bekker og elver som snor seg i meandersvingninger. En mangfoldig botanikk, et rikt dyreliv og et landskap som huser mange ulike kulturminner. Kulturminnene er mange i antall og det er en stor variasjon og mangfold, formidler Eggen.

Han setter punktum med dette vakre diktet av Olav H. Hauge

Dyregrava

Berre ei grop

i lendet no,

attsokki,

stein har rast nedi,

mold og lauv

har øyrt

henne upp.

Du stoggar litt,

det er ikkje noko

å hefte seg ved,

ei reinsklauv

vil snaut

snåva i henne,

ikkje no.

Olav H Hauge

Påmelding kan gjøres til Torbjørn Eggen på epost til mettetobben@gmail.com  eller på sms til 918 10 345.