I mange år har vi gitt ut Sommeravisa med oversikt over smått og stort som foregår i regionen i løpet av sommeren. Vi skriver om arrangement og aktiviteter, kanskje en seterdal og helt sikkert et utendørs-spel. 

I fjor brukte vi et vakkert foto som vår egen journalist, Tonje Hovensjø Løkken, hadde tatt på tur på Høstdalen i Alvdal. (Du ser det på bildet over her.) I år vil vi ha hjelp fra deg, og du kan vinne to Elden-billetter. 

Sommer i Fjellregionen er så mangt, og det favner dyr og folk, setrer og sjøer, sykling, fisking og friluftsliv, kafeliv og konserter, markeder, ikke minst mat, og mye, mye mere.

Har du et nytt eller gamlere sommerbilde fra noe som er et yndet turmål?

Din favorittsommersyssel? Din yndlingssommerblomst? Ditt jordbærsted?

Let på hard-disken, på mobilen eller i albumet!

Send oss forslag til forsidefoto innen onsdag 14.juni klokka 12.00.

Det skal være fra Fjellregionen.

Det skal være et sommerbilde.

Bildene bør ha høydeformat, eller være mulig å beskjære til bruk på førstesiden.

- Skriv hvor bildet er tatt

- Send til beate@retten.no eller guri@retten.no

alternativt som MMS til Beate mob. 994 85 684 eller Guri mob. 906 62 117

- Oppgi ditt navn og tlf.nr

- Du kan bidra med så mange bilder du vil.

- Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille sommer i regionen på en innbydende, aktuell og/eller estetisk måte.

- AR forbeholder seg retten til å bruke bildet slik at det passer på førstesiden.

- AR forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.

- Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

- Vi presenterer et utvalg av de innsendte forslagene.

Dersom ditt bilde brukes på forsida, er premien to billetter til årets Elden på Røros. 

HUSK frist onsdag formiddag. Du har fire dager og litt til på deg til å lete eller fotografere!