Bålet brenner med landbruksplast ved elvebredden. Det vil en turgåer i Alvdal ha slutt på

Bilder av brennende søppel med en bønn til kommunen om det er mulig å få med bøndene på en miljødugnad er Heidi Lindstads budskap etter en tur elvelangs i Alvdal.