Sp, Ap og Frp lar kommunene vurdere om flere hytteeiere får kjøre bagasje med snøskuter

Stortingsflertallet har bestemt at hytteeiere skal kunne søke om lov til å transportere bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg, også når avstanden er kortere enn 2,5 kilometer.