Sp-Helen tvilte, men sikret flertall for omstillinger på Solsida

GRUNDIGE: Politikerne i Alvdal hadde en grundig debatt om omgjøringene på Solsida. Helen Schjelderup (i midten) fra Sp stilte flere spørsmål. MDGs Anne Vanem til venstre.

GRUNDIGE: Politikerne i Alvdal hadde en grundig debatt om omgjøringene på Solsida. Helen Schjelderup (i midten) fra Sp stilte flere spørsmål. MDGs Anne Vanem til venstre. Foto:

Det ble en intens runde i tenkeboksen for Sp-politiker Helen Schjelderup i Alvdal torsdag kveld. Til slutt landet hun sammen med resten av partiet sitt, KrF og MDG. Det blir ombygginger på Solsida omsorgsheim nå.

DEL

Ombyggingen ble vedtatt med knappest mulig flertall i kommunestyret torsdag kveld, da ni stemte for rådmannens innstilling. Mindretallet var Høyre og Arbeiderpartiet, som hadde tommel opp for deler av omstillingen, men ville ha behovsanalyser før de gikk for ombygging både av nordfløyen. Schjelderup hadde sans for mye av argumentasjonen deres, og stilte flere spørsmål i saken.

– Ombygging av første etasje på sørfløyen er helt grei. Resten har jeg en del spørsmål om før jeg kan ta stilling til saken. Er det rom for palliativ behandling? Hvordan ser det ut fem-ti år fram i tid med tanke på eldrebølgen? Har vi rom til å ta vare på dem som kommer rett fra sykehus?, spurte Sp-politikeren.

Færre sykehjemsplasser

Forslaget fra rådmannen gikk på å redusere fra 27 til 23 sykehjemsplasser. Det kan ikke kommunen gjøre før de har tilstrekkelig med omsorgsboliger å tilby, slås det fast i saksutredningen.

– De eldre i dag er friskere, men det er flere av dem. Sannsynligvis får vi også flere med demens, fordi vi har flere eldre. Dette er ingen enkel matematikk, sa Rolf Langen (KrF).

Tirill Langleite (H) ville ha mer tid til å tenke seg om, og etterspurte en holdningsendring i hele helsevesenet og en vridning mot at folk selv tar bedre vare på egen helse gjennom økt aktivitet. Hun har også tidligere argumentert for at kommunen skal søke Helse- og omsorgsdepartementet om midler til å utrede og lage en plan.

MENINGER: Tirill Lagleite (H) har meninger om eldreomsorg, og ivrer for aktivitet og en holdningsendring.

MENINGER: Tirill Lagleite (H) har meninger om eldreomsorg, og ivrer for aktivitet og en holdningsendring. Foto:

Marita Bakås Gjersvold (Ap) ønsket også mer utredning før nordfløyen på Solsida gjøres om. Hun etterlyste uttalelser fra ansatte, eldreråd og arbeidsmiljøutvalg. Opprinnelig ville Ap og H sende saken tilbake til administrasjonen, men erstattet dette forslaget med et annet forslag der de støttet ombygging av sørfløyen, men at det må analyser til før nordfløyen gjøres om. Dette forslaget fikk åtte stemmer, og det holdt altså ikke, selv om tidligere ordfører Johnny Hagen (Ap) argumenterte for at det bør gjennomføres en utredning med bred involvering fra innbyggerne før en bestemmer seg.

– To tanker i hodet

Flere i kommunestyret tok til orde for at det er mulig å ha to tanker i hodet på én gang, og gjøre grep nå samtidig som en fortsetter prosessen med utredning.

– For det første er det nødvendig å få bad på de rommene som ikke har bad. Ombygging av nedre del av nordfløyen til omsorgsboliger er en bra løsning for dem som er ute etter trygghet og som i dag ikke får sykehjemsplass. Omsorgsbolig er et godt tiltak. Da trenger en hjemmesykepleien i nærheten, kommenterte Olov Grøtting (Sp).

Tidligere på kvelden hadde kommunestyret et arbeidsmøte om planstrategi, og Anne Vanem (MDG) refererte herfra: – Ett av områdene vi snakket om var framtidas eldreomsorg, sa hun og la til at Ole Brumm-tankegangen med «ja takk, begge deler» kan fungere.

Situasjonen for Alvdal i dag, er at kommunen har flere sykehjemsplasser enn snittet, og har færre omsorgsboliger enn andre kommuner. I økonomiplanen er det satt av penger til å bygge om Solsida, både første og andre etasje i sørfløyen, og dessuten første etasje av nordfløyen.

Slik vil de gjøre det

Ombyggingen av Solsida er tenkt gjennomført ved at første etasje i sørfløyen bygges om slik at det blir fire beboerrom med egne bad. Andre etasje i sørfløyen, som i dag ikke benyttes, kan også bygges om slik at det blir fire beboerrom med egne bad.

I nordfløyen er det åtte plasser som brukes. Tanken er å redusere med fire, og flytte fire plasser til andre etasje i sørfløyen. Dermed blir hele andre etasje i nordfløyen frigjort. Lavterskelavdelingen kan flyttes fra første til andre etasje i nordfløyen, og i første etasje i nordfløyen kan det blir fire bemannede omsorgsboliger, står det i saksutredningen.

Politikerne var opptatt av fleksibilitet og om det er mulig å gjøre om igjen til sykehjemsplasser dersom et framtidig behov blir slik. Det forsikret rådmann Per Arne Aaen at er mulig.

AP: Johnny Hagen, Ole Arne Sandli og Barita Bakås Gjersvold i Arbeiderpartiet. Ingeborg Bang var deres fjerde representant i møtet torsdag.

AP: Johnny Hagen, Ole Arne Sandli og Barita Bakås Gjersvold i Arbeiderpartiet. Ingeborg Bang var deres fjerde representant i møtet torsdag. Foto:

Artikkeltags