Sp henger på i domstolsaken: Erlend utfordrer lokalpolitikerne på Tynset

Sp-politiker Erlend Kvittum Nytrøen fra Tynset vil ha resten av kommunestyret med på å kreve at Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett består som egne rettskretser.