Stortingsrepresentanten(e) Marit Arnstad, Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, alle fra Senterpartiet, presenterer her sitt representantforslag der de vil styrke norsk reiseliv i etterkant av koronapandemien og sikre norsk eierskap til reiselivsbedrifter i Norge.

Bakgrunn

De begrunner sitt representantforslag slik:

Reiselivet er blant de næringene i Norge som er hardest rammet av koronapandemien. Reiselivet er viktig for bosetting og verdiskaping i hele landet. Norsk reiseliv består av et stort antall aktører mange små og mellomstore og noen få store. Eierskapet til reiselivet er i stor grad lokalt og nasjonalt. Reiselivsnæringen bidrar til både arbeidsplasser og lokal verdiskaping i svært mange lokalsamfunn i Norge.

Koronapandemien har for mange reiselivsbedrifter og reiselivsregioner betydd bortfall av gjester og kraftig fall i omsetningen. Det har ikke vært mulighet for det store flertallet av aktører å omstille seg bort fra konsekvensene av pandemien.

Mange bedrifter har gitt opp og det er også grunn til å frykte konsekvensene for reiselivet når gjenåpningen av samfunnet starter. Både fordi utsatte lån, avgifter og skatter da skal betales inn igjen og det vil ta lang tid før kundegrunnlaget er oppe på nivået før koronapandemien.

Norske reiselivsbedrifter forvalter et attraktivt produkt som i et langsiktig perspektiv har en stor verdi. Økonomiske vanskeligheter som følge av pandemien kan gjøre norske reiselivsbedrifter utsatt for oppkjøp fra utlandet. Norsk eierskap til reiselivsbedrifter er viktig for å sikre nasjonal styring og kontroll over norske turistdestinasjoner.

Innovasjon Norge utarbeider på vegne av regjeringen en plan for reiselivet i Norge. Denne er utsatt på grunn av koronapandemien. Selv om det er har vært og er ulike ordninger for å begrense de negative økonomiske konsekvensene av pandemien for reiselivet, så er det ikke tvil om at reiselivsbedriftene er hardt rammet.

Det er behov for en konkret plan for å sikre reiselivet etter pandemien og for å hindre at lokale og norske bedrifter blir kjøpt opp.

Vil ha en offensiv plan

Det trengs en konkret og offensiv plan for hvordan reiselivet kan styrkes etter koronaen. En slik plan bør blant annet ta for seg følgende:

  • Forslag til redskap og virkemiddel for å sikre norsk eierskap av reiselivsbedrifter.
  • Tilgjengeliggjøring av samlet, kvalitetssikret og oppdatert informasjon til reisende som kommer inn i landet.
  • Styrking av markedsføring av Norge som destinasjon. Kuttet i Innovasjon Norge har gjort at kontorer ute i verden har blitt lagt ned, og i den situasjonen vi er nå er det viktig å styrke dette apparatet – ikke svekke det.
  • Samferdsels og infrastruktur må raskt tilbake til tidligere nivå. Et kraftig reduserte rutetilbud på fly/tog/ferge/buss og lignende er ikke tilstrekkelig når turistene skal komme tilbake.
  • Tiltak for styrking av reiselivsdestinasjonene og destinasjonsselskapene.
  • Gjennomgang av de samlede virkemidlene og rammevilkår for reiselivet.
  • Ytterligere forbedringer i tiltakene for å hjelpe kriserammede bedrifter. Aktørene i reiselivet har et sterkt behov for noe håndfast, mange føler seg overlatt til seg selv og det råder svært stor usikkerhet i næringen.
  • Lokalsamfunn i distriktene hvor reiselivsbedrifter er hjørnesteinsbedrifter er svært utsatt – og det trengs tiltak for å unngå fraflytting og nedlegging på slike utsatte steder.