Historia kjem att og att

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det e nåen diskusjona som 'n ailler bli ferdu med - dæm kjæm att med ojavne millomrom. Førr eksempel diskusjonan om biltrafikk, om parkering, om boplikt i sentrum og om gågate. No e det en ny runde!

DEL

Enkelte gong har je inntrykk tå at mennesket generelt og politikara spesielt e framti'as verste fiende. Så kan en sjølsagt vårrå oenig om keffer nåa utvikling en egentlig vil ha - om alt va likar før hell om det tåles nåen førrandringa.

Je kjem ihau kess diskusjonan gjekk høgar enn stormfloa på Stadtlandet den gongen nåen slo frampå at det hadde vørre trivelig med gågate - om itj anna så i nederste delen tå Kjerkgata - en og anna laudag om såmmårn i det minste. Da va det itj måte på keffer nåen katastrofa som villa ramme rørosingan som sådan og dæm som skull prøve å levva tå handel ne'i den delen tå gata som det itj skull vårrå lov å kjøre bil ti - en og anna laudag. Det vart snakka om butikkdød og nedlegging og at det itj va en enaste en som kom te å rusle oppi gaten.

Vi sjer fill kess det ha gått. Alle dommedagsprofetian var gjort alldeles te skamme en gong førr alle.

Je kjem å ihau den såmmå stormfloa når det vart snakk om å regulere parkeringa inni sentrum - innføre avgift førr å sett frå si bilen. Nei, det hadde itjnå på Sta'a å gjerra. Ke skull folk sett ifrå si bilen hen - og kven va det som villa oppi gaten førr å handle hvis dæm itj kunn parkere utaførr døra?

Det dæm itj tenkte på va at parkeringsplassan utaførr døra allereie va opptatt, førr der sto dæm som arbeidde i butikken, hell ti nabobutikken hell ti en anna butikk - så det va itj plass førr kunder å parkere nåen stann. I etteti' såg 'n fill at dæm som ropte høgast ropte mest førr si sjuke mor. Og dæm som va mest imot fekk med si nåen politikara te å målbera katastrofen inn ti formannskap og kommunestyre.

Når je sjer mi rundt oppi gaten i dag e gågateperioden den perioden det e mest folk oppi gaten og den perioden butikkan ha størst omsetning - og når je minnes trafikkaoset før parkeringsordninga så sjer je at den ha vørre en vælsignels førr alle - og da mene je alle! No e politikaran i gang att med å diskutere sentrumsplan, og nok en gong e det biltrafikk, gågate og boplikt det handle om.

Levandes sentrum ha vørre ei målsetting førr de flestan som e setta te å bestemme på Sta'a. Virkemidlan førr å kåmmå dit kan variere nåe. Nåen tenkje mest på dæm som driv næring, mens andre tenkje mest på dæm som vil bu oppi gaten og keffer nåe miljø dæm vil ha rundt si, og alle synse og mene i hytt og vér - de flestan ut frå egeninteresse. Og det e alldeles naturlig - og nesten uta unntak kjem alle «verst tenkjelige» konsekvensa som argument nummer én.

Sjøl tru je at Sta'a e best tjent med å ha det bilfritt ti begge gatan, og at folk kan gå og kose si uta fare førr å bli nedkjørdd. Men sjølsagt kan det itj skje over natta uta at det e gjort nåen tetak førr at bilan har et brukbart alternativ. Mange peke på alle dæm som itj har så go'e føt at dæm kan gå - dæm må sjølsagt få en mulighet te å kåmmå si åt banken hell på NAV hell på butikken - men det går det an å ordne. Så e det mange som snakke om at bilan itj har nåe alternativ - å sende alle opp og ne' Lossiusgata attme' elven vil føre te det reneste kaos. Og det vil det - hvis alle ska kjøre den veien opp og ne' - men det trøng dæm fill itj?

Sentrumsnére parkeringsplassa, gjenne ne'i bakken, hadde itj vørre å førrakte - je kjem ihau at 'n Sverre Ødegaard i si ti' foreslo parkeringsplass inni slagghaugan. E det så domt, da - sjøl om det kan føre te nåen utfordringa når Elden e på det varmaste.

Nok om det - no e vi midt inni det som kalles den stille uke - og et mer feilaktig navn kan vi fill lete lenge ette. Førr makan te trafikk og liv og leven finn du egentlig berre i martnom og under julemarked og en og anna dag midt på såmmårn.

Itj minst på butikkan- Je lure på om folk har vanskelig med å omstille si åpningsti'an? Den gongen butikkan stengte klokka tolv om onsdan og itj hadde åpent att før fire tima laudan og så va stengt att helt te tisdan, så mått 'n planlegg og handle inn førr mange daga. Men no? Je sjer ingen grunn te å fylle opp både ei og to handlekorjer nåen gong - iallfall itj hvis du itj ska på påsktur langt uaførr allfarvei.

Førr no kan du handle mjølk og brød og grillpøsje og brus og kvikklunsj alle daga, oansjitt om det hete palmsyndan hell skjærtorsdan hell langfredan hell påskaftan. Kvar enaste dag kan du gå og handle it berre nåen tima, men hele dagen og kvelden me'.

Spør du mei så e det alldeles onødvendig, men spør du mange andre så tye dæm det e alldeles som det ska vårrå. Je vet itj riktig om det e kundan som har behov førr å handle te alle døgnets ti'a, hell om det e butikkan som ha skapt behovet. Det e itj så fali hell - je tye berre litegrann synd på dæm som må jobbe ti butikken alle hæljedagan.

Keffer nåen fiskslag ska det vårrå uti Gjettjønna? Der går diskusjonen, og nåen mene det bør bli som det va - med åbbår og gjedde og sik - hell om det ska settes ut røe og aure. Hvis det siste skje, så e det nåen som e redd førr at det ska kåmmå mange fiskare og trø på ei privat brygge som grunneiarn ha setta opp førr egen rekreasjon. Men oansjitt - hvis det e en sak som ska ut te høring, så må dokk førr all del sendte ut åt hyttfolket uti Langegga - hvis dæm bli førrbigått så e hælvet laus att - med rettsaka og klaga.

Ha ei fin stille vukku og kos dokk enten det e te fjells, uti gaten hell i solveggen. No ska det vårrå vår - iallfall på kalendern.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken