– Den største eieren i SpareBank 1 SMN er lokalsamfunnene i Midt-Norge. Derfor går også den rettmessige andelen av overskuddet tilbake dit, opplyser banken i en pressemelding.

Nå ber banken om innspill til hva pengene skal brukes på.

Overskuddet som går til konsernets største eier kalles samfunnsutbytte, og skal brukes på tiltak som gjør Midt-Norge til et bedre sted å bo og virke. Slik har det vært siden banken ble etablert for snart 200 år siden.

– Mange er ikke klar over at de er medeier i regionens største bank. Vi synes det er både rett og rimelig å spørre vår største eier hvordan de mener overskuddet skal brukes. Derfor inviterer vi nå til en skikkelig idédugnad, hvor målet er å finne fram til gode formål som gjør byene og lokalsamfunnene våre enda bedre.

Det sier konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Jan-Frode Janson, i pressemeldingen.

Sammen med banksjef Røros og Holtålen, Eivind Langseth, inviterer han innbyggerne i Fjellregionen til å komme med små og store innspill.

– Tenk alle de gode ideene som finnes der ute i kraft av at vi som bor her er forskjellige. Alle våre medeiere har nå sjansen til å fortelle oss hva de bryr seg om, og hva nærmiljøet vårt trenger. Med samfunnsutbytte kan vi få det til å skje, sier Langseth.

Den unike sparebankmodellen gjør det mulig å dele ut samfunnsutbytte til lokalsamfunn rundt om i hele Midt-Norge. Og siden det er eieren selv som nå inviteres til å foreslå hva pengene skal brukes til, oppfordrer Langseth til ikke å holde igjen.

– Vi i SpareBank 1 SMN stiller med penger, kompetanse og dugnadsinnsats, og så håper vi at folk engasjerer seg og kommer med ideer til hvordan vi kan gjøre Fjellregionen enda bedre. Ingen idé er for liten og ingen visjon er for stor. Det er bare du som kan svare på hva som er viktigst for deg og ditt lokalsamfunn, sier Jan- Frode Janson

Helst kunne banksjefen tenkt seg og gått ut på gata for å møte folk, få deres innspill og gode ideer. Men den pågående koronapandemien setter en stopper for det.

– Derfor har vi opprettet en nettside, smn.no/enavoss, hvor folk i Fjellregionen kan sende inn sine innspill. Vi håper det kommer tusenvis av innspill slik at vi får tømt pengesekken over gode formål, avslutter Langseth