Anna Lundquist Langen inviterer, sammen med John Arne Langen og Anne Lise Aspaas, til et heldags arrangement på Thomasgaarden.

– Det er viktig å bringe litt humor inn i arrangementet, så på dagtid selger vi psykosesuppe og nerveboller. På kvelden rigges det om til konsert med lokale artister og foredrag om tema psykiatri.

Lørdagskvelden streames direkte av Skogheim Media. Det kommer mange gjester og arrangementet retter seg mot alle som er berørt av eller interessert i tema psykisk helse.

Arrangementet åpnes av ordfører Isak V. Busch, og Kirsti Sæther er kveldens konferansier.

Av lokale artister deltar Vegard Dahl, Peder Angel, Ane Linn Haagaas, Christina Undhjem, Unni Ryen, Harald Haug, Erik Roll og bandet Mac Haggis. Britt Randi Stenseth deltar med diktlesing. Fra Melhus psykiatriske helsetjeneste deltar Monica Herskedal og Vera Jusnes med foredrag.

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres årlig. Årets tema er "Spør mer".

- De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer, står det på verdensdagens nettside.