Spør om stor anleggsvirksomhet i hyttefelt etter bekymringsmelding