Jeg så i dag på nytt et innlegg fra ordfører i Hamar, proppfullt av følelsesladd retorikk, dessverre kjemisk fritt for fakta. I dag var utsagnet at Hamar´s befolkning MISTER sitt sykehustilbud. Siden jeg er nærmeste nabo til sykehuset på Hamar, burde et slikt utsagn bekymre meg. Det gjør jo forså vidt det, men min bekymring er stikk motsatt av ordføreren sin. Jeg er svært bekymret over at vi som pasienter i Innlandet heller ikke i denne runden skal få en framtidsretta spesialisthelsetjeneste.

Av de ti helseforetakene som er i Helse Sør-Øst så er Innlandet det foretaket som er mest oppsplittet og har flest fragmenterte fagmiljøer. Dette fører blant annet til at vi har det høyeste antall pasienter som må flytte fra et sykehus til et annet sykehus ved akutt innleggelse i hele Sør-Øst sin region. Faktisk så måtte nær 3500 pasienter som ble akutt innlagt i 2021 bytte sykehus etter første sykehusinnleggelse, i sitt forløp. De fleste internt i Innlandet, men også en stor andel ut av Innlandet.

Dette er jo et av mange bilder vi har på mangler for en god og komplett tjeneste hvor fagmiljøene kan samhandle sammen om pasienten. Mitt spørsmål er dette: Hvorfor aksepterer vi som pasienter i Innlandet at vi må til Oslo eller Trondhjem for å få spesialisert behandling, som man for eksempel får ved sykehuset Agder?

De har vesentlig færre ansatte og pasienter, en det sykehus Innlandet har. Et eksempel på slik behandling er innsetting av stent ved koronarsykdom, en svært effektiv behandling når blodårene til hjertet blir «tett». Dette får du altså ved ditt nærsykehus om du bor i Vegårdshei men ikke på Hamar, Lesja eller Trysil.

Mister vi nå muligheten til å få samlet mest mulig av de viktigste fagmiljøene vil altså pasienter fra Innlandet fortsette å få litt dårligere tjenester for hvert år som går, sett opp mot de foretakene som har klart en fornuftig strukturendring. Denne utvikling kan ikke lengre aksepteres.

Så tilbake til Busteruds frykt for at vi hamarsinger risikerer å miste sykehustilbudet. Til det er det å si at det er et saklighetsnivå som bare er trist. På toppen er det så enkelt å tilbakevise at det er overraskende at en mann som har Busterud går i fella.

Sykehuset Innlandet vil tilby pasienter i hele Innlandet tilbud. For Hamarsinger vil det på toppen av dette nok bli MINDRE avstand for pasientene om sykehuset på Hamar legges ned. Bakgrunn for dette er jo at 63 prosent av pasientene fra Hamar ikke behandles ved sykehuset på Hamar.

Får vi et hovedsykehus på Moelv vil altså de som i dag sendes til Gjøvik, Lillehammer eller Oslo få redusert avstanden med 50 prosent eller vesentlig mer. Nå har jeg en klar forventning til at både Styret i Sør-Øst og helseministeren setter pasienten i sentrum og ikke lar seg prege av alle andre som har plassert seg selv i sentrum.