Mens Alvdal og Tynset sliter med manglende betaling går det rett vei på Røros

Os og Røros idrettslag mangler begge penger fra medlemmer i klubben.