Røros IL Fotball trekker sitt 2.lag fra spill i 6. divisjon

Røros sitt 2. lag i 6. divisjon har i vårsesongen i år hatt utfordringer med for få tilgjengelig spillere for å kunne avvikle kamper. 3 av 7 kamper hittil i sesongen har blitt søkt utsatt på grunn av for liten kamptropp.

DEL

Det er gjort en god innsats med å rekruttere spillere, både i egen klubb og i naboklubber, uten at det har gitt tilstrekkelig resultat.

- I inneværende sesong kan klubben ikke se muligheter for tilgang av spillere som endrer situasjonen vi er i nå, sier sportslig leder i Røros ILfotball Sven Tore Tørres.

De mener at med tanke på andre lag i serien vil det ikke være riktig av Røros IL Fotball å fortsette deltagelse i serien, da sannsynligheten er overhengende for at flere kamper må utsettes eller gå som "walk-over" for motparten.

Å ikke avvikle kamper setter motspillerlag i uheldig situasjon både ved planlegging og forberedelse av kamper.

Etter at styret i Røros IL Fotball har rådført med NFF Trøndelag, og en helhetsvurdering har seniorherrene sitt trenerteam og sportslig ledelse sammen med styret i Røros IL fotball, tatt den beslutning om å trekke laget for videre spill i 6. divisjon i 2019 sesongen

- Det er åpenbart at slik situasjonen har vært har organisering og forsøk på kampavvikling for Røros 2. lag slitt på klubbens ressurser og spillere. Røros IL Fotball mener denne beslutning vil gi mer ro og styrke fokus mot Røros 1. lag sitt spill i 4. divisjon, sier Tørres.

Røros IL Fotball vil fortsette jobben med å rekruttere spillere til seniorfotball med mål om en bredere spillerstall for neste sesong.

Beslutning ble tatt på styremøte Røros IL Fotball 4. juni og spillere på seniorherre som vil bli berørt av beslutningen er informert etter trening 6. juni.Send inn tekst og bilder «

Bli med og fortell fra din klubb og sportshverdag!

Artikkeltags