Idrettslagsmedlemmer skylder mer enn 400.000 kroner

Alvdal idrettslag og Tynset idrettsforening har mer enn 400.000 kroner utestående fra sine medlemmer. Betales det ikke kan det bli dyrere aktivitet. I ytterste konsekvens kan medlemmer utestenges.